Вівторок
21.05.2019
08:25
Пошук
Форма входу

ЧЕРНІВЦІРИБООХОРОНА

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

                                                               

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/245-18                                                                     
 ЗАКОН УКРАЇНИ  
Про внесенні змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання корупції
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3207-17/page

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правила етичної поведінки
Наказ Головного управління державної служби України
Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця
Наказ Національного агентства України з питань державної служби 
Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця
Указ Президента України
Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад,  пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Указ Президента України
Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання 
і протидії корупції"
 
Указ Президента України
Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33
Указ Президента України
Про утворення Національного антикорупційного комітету 
Указ Президента України
Про деякі питання Національного антикорупційного комітету
Указ Президента України
Про Національну антикорупційну стратегію 
на 2011-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей,  зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, 
та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента"
Постанова Кабінету Міністрів України
Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки
 
 
Постанова Кабінету Міністрів України
Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
 

Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/666-2012-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України

Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади
 

Наказ Міністерства юстиції України

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12                                                                                     

Річний звіт по виконаних заходах із запобігання та протидії корупції в Чернівцірибоохороні за 2013 рік

Одним із основних напрямків діяльності Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернівецькій області (далі – Чернівцірибоохорона) є здійснення заходів щодо профілактики та боротьби з корупцією, а саме:

1.  На виконання наказу Держрибагентства України від 30.04.2013 р. № 189 «Про затвердження плану заходів на 2013 рік, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам, та реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки» розроблено План заходів Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернівецькій області щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік (далі – План заходів), який затверджено наказом Чернівцірибоохорони від 26.11.2012 р. № 17.

2. Відповідно, на виконання Плану заходів здійснювались наступні заходи:

2.1. Превентивні антикорупційні заходи під час конкурсного відбору та прийому на роботу:

- попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

- проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців;

- проведення   бесіди   з   новопризначеними    державними   службовцями з питань запобігання і протидії корупції, дотримання правил етики поведінки державного службовця.

2.2. Здійснення контролю за  дотриманням антикорупційного законодавства:

- ведення обліку працівників, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

2.3. Роз’яснювальні та превентивні антикорупційні заходи:

- організація роботи, яка спрямована на запобігання корупції, шляхом планування і проведення навчання з працівниками;

-  роз’яснення змін, які вносяться до антикорупційного законодавства;

надання       працівникам       консультаційної        допомоги       щодо  застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції;

-  ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

2.4. Взаємодія з громадськістю щодо реалізації державної антикорупційної політики:

-  аналіз звернень громадян, установ, підприємств, організацій щодо можливих проявів корупції;

-  ведення Журналу реєстрації звернень громадян на телефонну «гарячу лінію»;

-  ведення Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян;

-  інформування    громадськості     шляхом     розміщення    на    веб    –    сайті Чернівцірибоохорони інформації про проведену роботу, яка стосується запобіганню та протидії корупції.

3. В 2013 році забезпечено якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору шляхом:

3.1. Опублікуванням в місцевій газеті 3 - ьох оголошень щодо конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Чернівцірибоохороні.

3.2. Попередженням осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

3.3. Проведенням 3 - ьох конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців в Чернівцірибоохороні.

3.4.  Проведенням  5 – ьох спеціальних перевірок щодо кандидатів, які претендували на зайняття вакантних посад в Чернівцірибоохороні. За результатами проведених спеціальних перевірок не було виявлено обставин, які би перешкоджали зайняттю кандидатами вакантних посад державних службовців в Чернівцірибоохороні.

3.5. З новопризначеними  державними  службовцями  проводилась  бесіда  з  питань запобігання і протидії корупції, дотримання правил етики поведінки державного службовця. Також, їх було ознайомлено із Загальними правилами поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України та Попередженням про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.    

4. З метою запобігання вчиненню корупційних дій, за 2013 рік виконувались наступні заходи:

1. Проведено 12 запланованих навчальних занять з державними службовцями Чернівцірибоохорони.

2. Проведено 2 запланованих   заліки  на  знання  норм  Закону  України  «Про засади запобігання і протидії корупції» інспекторським складом.

3. Здійснена позапланова перевірка з виявлення конфлікту інтересів серед працівників Чернівцірибоохорони, в ході якої не було виявлено жодного конфлікту інтересів.

4. Роз’яснювались норми чинного антикорупційного законодавства:

- Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

- Закону України «Про державну службу».

- Закону України «Про правила етичної поведінки» та наказу Головного управління державної служби «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця» – статті, які регламентують етичні правила поведінки державного службовця при виконанні ним своїх посадових повноважень. 

- Кодексу України про адміністративні правопорушення – статті, які визначають відповідальність посадових осіб, у разі вчинення ними адміністративних корупційних правопорушень).

- Кримінального кодексу України – статті, які визначають кримінальну відповідальність у випадку вчинення злочину у сфері службової діяльності, професійної діяльності (отримання, пропонування, давання, провокації хабара, незаконного збагачення, зловживання впливом).

- Наукового   коментаря   Кодексу   України   про   адміністративні правопорушення – статті, які визначають обмеження щодо одержання дарунків (пожертв), «перелік дарунків, які відносяться до гостинних», вартість дарунків.

5. Розтлумачувались норми наступних нормативно – правових актів, які внесли ряд змін до чинного антикорупційного законодавства:

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України».

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».

- Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України».

6. На виконання ст. 12 «Фінансового контролю» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»:

6.1. Всіх працівників Чернівцірибоохорони було доведено до відома про обов’язок подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік щодо себе та членів сім’ї.

6.2. Роз’яснено за яких умов державні службовці подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2012 рік, випадки подання податкової декларації.

6.3. Строки подання даних декларацій.

6.4. Відомості, які мають відображатись у зазначених деклараціях.

6.5. Місце зберігання декларацій про доходи.

6.6. Всі працівники Чернівцірибоохорони вчасно,  до 1 квітня 2013 року,  подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

7. Роз’яснювались зміни до наступних законів:

7.1. Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон):

 • Ст. 1 « Визначення термінів» Закону: розширено коло осіб, які віднесені до близьких осіб та членів сім’ї державного службовця; утворено «уповноважені підрозділи» з питань запобігання та виявлення корупції; деталізовано визначення терміну «конфлікт інтересів»; скорочено перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 • Ст. 11 « Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» Закону: порядок проведення спеціальної перевірки щодо кандидата  на посаду, який працює в державному органі; порядок проведення спеціальної перевірки щодо кандидата  на посаду при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу.
 • Ст. 12 « Фінансовий контроль» Закону: порядок подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у випадку звільнення або іншим чином припинення діяльності державного службовця; порядок   подання   та    висвітлення   відомостей   декларації   керівників державних органів.
 • Ст. 21 «Види відповідальності та систематизація відомостей про корупційні правопорушення» Закону: порядок внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
 • Ст. 22 «Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення» Закону: порядок відсторонення від виконання повноважень державного службовця, якому повідомили про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності.
 • Ст. 20 «Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції» Закону: захист особи від негативних заходів впливу з боку керівництва у зв’язку з повідомленням нею про порушення норм Закону іншими особами.

7.2. Закону України «Про державну службу»:

 1. державна служба припиняється у випадку притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (ч. 7 ст. 30 Закону);
 2. державний службовець, який звільнений   у   зв’язку   з   засудженням  за умисне кримінальне правопорушення або притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення – позбавляється права на отримання пенсії, як державному службовцю. В такому випадку пенсія державному службовцю призначатиметься на загальних підставах (ч. 12 ст. 37 Закону).

7.3. В Кримінальному кодексі України: встановлена більш жорстка міра кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів; види покарань (штраф, громадські роботи, обмеження волі, позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади до 3 років), які призначають за пропозицію, надання, прийняття, одержання, вимагання неправомірної вигоди службовою особою.

8. Розроблено Лист – попередження про необхідність подавати державному службовцю, у випадку звільнення, 2 – ох декларацій за місцем роботи та повідомлено про подання нової форми декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

9. На заняттях працівників Чернівцірибоохорони ознайомлено із змістом наступних листів:

9.1. Листа Держрибагентства України від 05.09.2013 р. № 338 «Про виконання рішення колегії Держрибагентства від  29.08.2013 р.», в якому зазначалось про дотримання державними службовцями вимог чинного антикорупційного законодавства. У зв’язку з цим, на навчальному занятті наголошувалось на обмеженнях щодо одержання дарунків (пожертв) державними службовцями. 

9.2. Листа Держрибагентства України від 03.07.2013 року № 2-5-16/3560 «Щодо недопущення вчинення корупційних правопорушень». З метою неухильного дотримання правил етичної поведінки та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» державними службовцями  Чернівцірибоохорони, розроблено Розпорядження від 09.07.2013 року № 86-р.  Дане розпорядження було доведено до  відома  всім працівникам під особистий підпис. 

9.3. Листа Держрибагентства України від 19.08.2013 № 2-5-16/4516 «Щодо посилення контролю за дотриманням Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Підкреслювалось:

1) суворе дотримання обмежень, які встановлені до державного службовця, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

2) кримінальна відповідальність за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

3)  негативні      наслідки     притягнення      до     відповідальності    за вчинення корупційних правопорушень (позбавлення права обіймати певні посади, внесення даних про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення);

4) необхідність вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення     та     повідомлення     керівника   у   випадку   виявлення  такого правопорушення.

10. Працівникам Чернівцірибоохорони постійно наголошується на:

 • Об’єктивному виконанню своїх службових обов’язків, не зважати на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб.
 • Вживанні вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, не допусканню вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності.
 • Корупційній небезпеці конфлікту інтересів.
 • Способах    врегулювання / усунення  конфлікту  інтересів, відповідно до чинного антикорупційного законодавства.
 • Вартості та характеристиці «дозволених» дарунків та пожертв.
 • Правилах поведінки у ситуаціях отримання чи пропозиції отримання неправомірної вигоди.
 • Сумлінному виконанні своїх службових обов’язків, проявлянні ініціативності та творчих здібностей, підвищення професійної кваліфікації та удосконалення організації своєї роботи.
 • Виконанні своїх посадових обов’язків чесно, неупереджено, не надаючи переваг до окремих фізичних і юридичних осіб.
 • Дотриманні високої культури спілкування, шанобливого ставлення до громадян.
 • Недопустимості порушення встановлених законом обмежень, які застосовуються до державних службовців.
 • Відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

11. На виконання доручення Голови облдержадміністрації від 15.10.2013 р. № 178 – п «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», завідувачі секторів, спеціаліст із запобігання та протидії корупції Чернівцірибоохорони були присутніми на навчальному семінарі, який організований Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. 

12. Надавалась консультаційна допомога щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.

5. Протягом 2013 року фактів притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень, які мають ознаки корупції, працівниками Чернівцірибоохорони не виявлено. Тому, внутрішні службові розслідування та службові перевірки, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення працівниками Чернівцірибоохорони, не проводились.

6. На протязі 2013 року вівся облік державних службовців, звільнених у зв’язку  з притягненням  до  відповідальності за  вчинення  корупційного правопорушення (таких немає).

7. З метою інформування громадськості щодо проведеної роботи, яка стосується запобігання та протидії корупції:

7.1. За 2013 рік на створену телефонну «гарячу лінію» Чернівцірибоохорони не надійшло жодного дзвінка від громадян, підприємств, установ, організацій щодо можливих проявів корупції з боку працівників.

7.2. На створеному сайті Чернівцірибоохорони – chrubooxorona.ucor.ru, розміщені нормативно – правові акти з питань запобігання та протидії корупції, роз’яснення вимог антикорупційного законодавства, а також зміни, які вносяться до чинного антикорупційного законодавства.

7.3.За 2013 рік в Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг до Чернівцірибоохорони надійшли 10 письмових заяв від громадянина (далі – Заявник). На всі звернення Заявнику було надано письмові відповіді у встановлений законом строк. 

 

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції                           Ю.Г. Продан 

Звіт по виконаних заходах із запобігання та протидії корупції в Чернівцірибоохороні протягом I - го кварталу 2014 року

/2014/plan_zakhodiv_kvartal_1-shij_kv-2014_r..doc

Звіт по виконаних заходах, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Чернівцірибоохороні за III – тій квартал 2014 року

/2014/plan_zakhodiv_3-tij_kvartal_2014_r..doc